fbpx

Navigacija – jednodnevni program usavršavanja

Kud' plovi ovaj brod?

Znanost i vještina vođenja broda odnosno plovnog objekta najpovoljnijim i najsigurnijim putem od jedne polazne do druge dolazne pozicije na Zemlji. Teorija navigacije temelji se na osnovnim zakonima matematike, fizike, geodezije, astronomije, elektrotehnike i nekih drugih znanstvenih disciplina (hidrografije, kartografije, meteorologije itd.)

Naučite navigirati s nama!

 

Ovog proizvoda trenutno nema na skladištu te je nedostupan

Cijene uključuju PDV.
U slučaju otkaza rezervacije od strane kupca,  A.N.A. će naplatiti troškove prema slijedećim pravilima:
 • otkazivanje do 30 ili više dana prije početka programa: 20% od uplaćenog iznosa
 • otkazivanje između 15 i 29 dana prije početka programa: 50% od uplaćenog iznosa
 • otkazivanje unutar 14 dana prije početka programa: 100% uplaćenog iznosa
 • Opis
 • PROGRAM
 • TERMINI I CIJENE

Opis

Navigacija

Navigacija je znanost i vještina vođenja broda odnosno plovnog objekta najpovoljnijim i najsigurnijim putem od jedne polazne do druge dolazne pozicije na Zemlji. Teorija navigacije temelji se na osnovnim zakonima matematike, fizike, geodezije, astronomije, elektrotehnike i nekih drugih znanstvenih disciplina (hidrografije, kartografije, meteorologije itd.)

Pomorska navigacija

Ovisno o području plovidbe, pomorska navigacija može biti obalna, oceanska ili polarna, odn. površinska ili podvodna. Obalna navigacija vođenje je broda unutar obalnoga područja u kojem se dobro raspoznaju obala i pojedini objekti na njoj te se može jednostavno mjeriti dubina mora. Oceanska navigacija vođenje je broda izvan obalnoga područja, gdje se ne raspoznaju uočljivi navigacijski objekti, a mjerenje je dubine mora otežano. Polarna navigacija vođenje je broda u polarnim plovnim područjima.
Osnovni su navigacijski zadaci određivanje trenutačnog položaja broda, te određivanje kursa.
Osnovna su pomagala za rješavanje navigacijskih zadataka kompas, brzinomjer, dubinomjer, pomorske karte s priborom za rad na njima, peljari, popisi svjetionika, popisi radiosignala, nautičke tablice, nautički godišnjaci s efemeridama, tablice morskih mijena, sekstant, kronometar, uređaji ili sustavi elektroničke i satelitske navigacije.

Zbrojena ili računana navigacija

Zasniva se na poznavanju prijašnje pozicije broda, kursa i puta što ga je brod prevalio ploveći od te pozicije. To je najmanje točna navigacijska metoda, a većoj točnosti pridonose pouzdani kompas za određivanje kursa te brzinomjer i sat za određivanje prevaljenoga puta. Tomu pomažu autopilot i zbirni stol, a u novije doba i vrlo precizan inercijski navigacijski sustav. Njime se registriraju promjene brzine u smjerovima svake od triju prostornih osi, na osnovi čega se računaju brzine plovila, odn. precizno određuju prevaljeni putovi. Takva navigacijska metoda nužna je primjerice pri plovidbi u uvjetima slabe vidljivosti ili ispod ledenoga pokrivača.

Terestrička navigacija

Zasniva se na opažanju uočljivih prirodnih ili umjetnih objekata na kopnu ili na mjerenju dubine mora. Među umjetne tvorevine ubrajaju se različite optičke oznake sa svjetlima ili bez njih. Bez umjetnoga su svjetla različite navigacijske plutače te kamene, i ostale oznake pričvršćene na morskom dnu ili na obali.  S vlastitim su osvjetljenjem: svjetionici, brodovi-svjetionici, obalna svjetla, lučka svjetla, svjetleće plutače. Sve te oznake mogu služiti i za označavanje plovnoga puta ili opasnosti. Pridonose sigurnosti plovidbe i olakšavaju orijentaciju na plovidbenom putu. Terestričkim opažanjem nekog objekta dobiva se linija pozicija (stajnica) kao geometrijsko mjesto točaka na kojem se brod nalazi. Linija pozicija može biti pravac, kružnica, hiperbola i krivulja (izobata). Tako se, primjerice, azimut dobiva smjeranjem uz pomoć kompasa nekog objekta na kopnu koji je ucrtan na pomorskoj karti. Presjecište najmanje dviju linija pozicija je terestrička pozicija broda.

Astronomska navigacija

Metode kojima se pozicija broda određuje opažanjem nebeskih tijela (Sunce, Mjesec, Venera, Mars, Jupiter, Saturn i pedesetak sjajnijih zvijezda). Osnovni je podatak za izračun pozicije broda visina nebeskoga tijela nad horizontom koja se danas ugl. određuje sekstantom. Drugi je važan podatak za izračun pozicije broda položaj nebeskoga tijela na nebu, unaprijed proračunat za različite pozicije i doba. Ti su podaci objavljeni u obliku tablica, efemerida. Svi opažači koji u istom času izmjere istu visinu istoga nebeskoga tijela nalaze se na istoj kružnici, koja je astronomska stajnica.

Elektronička navigacija

Zasniva se na određivanju pozicije broda upotrebom elektroničkih uređaja koji omogućuju određivanje pozicije broda bez obzira na vremenske prilike i doba dana. Razvoj tih sustava započeo je poč. XX. st. uvođenjem radionavigacije. Brodskim radiogoniometrima određuju se smjerovi (azimuti) prema dva kružna radiofara ili više njih. Azimuti se ucrtavaju na pomorsku kartu i tako se, slično metodama terestričke navigacije, dobiva pozicija broda. Radionavigacija se danas vrlo rijetko upotrebljava.

GPS

Uspostavom satelitskoga globalnoga položajnog sustava (GPS) i njegove točnije inačice DGPS-a, nestala je potreba održanja drugih sustava elektroničke navigacije.
Radarski navigacijski sustav obuhvaća metode opažanja, određivanja pozicije i izbjegavanja sudara s pomoću radara. Kada je radaru pridodan brzinomjer, postiglo se da okoliš na ekranu miruje, a slika vlastitoga broda kreće se pravim smjerom i brzinom. Određivanje pozicije radarom provodi se metodama sličnima onima u terestričkoj navigaciji. Da bi se pomorcima poboljšala radarska slika obale, ugrađuju se radarski svjetionici kao odgovarači ili kao pasivni reflektori. Osim opažanja i pozicioniranja, radar ponajprije služi izbjegavanju sudara.

PROGRAM

Jednodnevni program navigacije (terestrička) uključuje rad u učionici, a obuhvaća sljedeće teme:

 • što je navigacija
 • instrumenti i pomagala u navigaciji
 • određivanje pozicije  – geografska dužina i širina
 • određivanje kursa prema željenom cilju plovidbe
 • pomorske karte – vrste karata, oznake na pomorskoj karti
 • mjerne jedinice u navigaciji
 • orijentacija na moru.

Teorijski dio ukupno traje 6 sati s početkom u 09:30.

TERMINI I CIJENE

Termini na upit.

Cijena: 590 Kn

Cijena uključuje:
Instruktora, jedrilicu, priručnik, potreban pribor, PDV.

Ukoliko ste zainteresirani za ostale termine, molimo pišite nam ili nas nazovite +385 51 711 814.

Možda će vam se također svidjeti…

KONTAKT